Tầm nhìn – Sứ mệnh

A. TẦM NHÌN

FLOMILUX VIỆT NAM phấn đấu trở thành một Thương hiệu VIỆT mang tầm vóc Quốc tế trong lĩnh vực ding dưỡng

B. SỨ MỆNH

FLOMILUX VIỆT NAM luôn luôn đem đến giá trị tốt nhất cho nhân viên , khách hàng ,