Giá trị cốt lõi

Ι. FLOMILUX VIỆT NAM  lấy khách hàng là tôn chỉ thành công của công ty

ΙΙ. FLOMILUX VIỆT NAM luôn đem đến những sản phẩm chất lượng ,đảm bảo từng sản phẩm tốt nhất tới khách hàng

ΙΙΙ. FLOMILUX VIÊT NAM luôn trân trọng mọi giá trị khách hàng đóng góp ý kiến để FLOMILUX thành công