Liên hệ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SỮA VÀ DINH DƯỠNG QUỐC TẾ FLOMILUX

Địa chỉ: Quán Sãi, Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội.

Hotline: 089.664.6699 – Email: contact@flomilux.com.vn